Kurullar

Kongre Başkanı
Ömer Alabaz

Kongre Sekreteri
Mehmet Özdoğan
 
Düzenleme ve Danışma Kurulu:
Emin Uğur Erkoçak
Mehmet Bayrak
Alper Parlakgümüş
Nurkan Törer
Adnan Kuvvetli
Ali Uzunköy
Ahmet Şeker
Muhyittin Temiz
İbrahim Büyükdereli
Hasan Elkan
Süleyman Çetinkünar
Tolga Akçam
Alper Sözütek
Tarık Zafer Nursal
İlyas Başkonuş
Bülent Hallaçlar
Sedat Belli
Arslan Karaman
Yasemin Akıl
Derya Gezer
Rabia Cihan
Tülay Başpınar
Günnaz Şahin