Bilimsel Program

08 Ekim 2021  Cuma   
  SALON A   
13:30 - 14:30 PANEL-1 Kolorektal Aciller   
  Oturum Başkanları  
  Okay NAZLI, Fatih ALTINTOPRAK  
13:30 - 13:45 Kolorektal Anastomoz kaçaklarında yönetim  
  Murat URKAN  
13.45-14.00 Sigmoid Divertikül perforasyonlarında cerrahi zamanlama  
  Çetin KOTAN  
14.00-14.15 Akut alt GİS Kanamaları  
  Cemalettin ERTEKİN  
14.15-14.25 Tartışma  
14.25-14.30 ARA  
14.30-15.30 PANEL-2     İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları  
  Oturum Başkanları     
  İsmail Oskay KAYA, İbrahim BÜYÜKDERELİ  
14.30-14.45 İnflamatuar bağırsak hastalıklarında Hasta hazırlığı  
  Cumhur YEĞEN  
14.45-15.00 Timing of Surgery in Ulcerative Colitis  
  Feza REMZİ  
15.00-15.15 Crohn Hastalığında Cerrahi Yönetim  
  Haldun GÜNDOĞDU  
15.15-15.30 Yeni İlaçların Cerrahiye etkisi var mı?  
  Zehra Betül PAKÖZ  
15.30-15.45 Tartışma  
15.45-16.00 Ara  
16.00-18.00 Panel -3  Kolorektal Kanser ve Metastazları Cerrahisiz Tedavi edilebilir mi?  
  Oturum Başkanları  
  Gökhan AKBULUT, Tolga AKÇAM  
16.00-16.15 Lokaregional tedavi uygulamaları   
  Tuğsan BALLI  
16.15-16.30 Lokal ileri evrede medikal onkolojik tedaviler /son algoritmalar   
  Oğuz KARA  
16.30-16.45 Karaciğer metastazlarında ne zaman cerrahi  
  Mehmet Fatih CAN  
16.45-17.30 Kolorektal kanserlere bağlı gelişen peritoneal karsinomada HİPEK sürviyi etkiliyor mu?  
  Taylan ÖZGÜR SEZER  
17.30- 17.45 Anorektal Kanserlerde perine ve Pelvis arkası hernioplasti  
  Eray KARA  
17.45-18.00 Tartışma  
18.00-19.30 Kolorektal Cerrahi Tekniklerdeki  Püf noktoları, köşe taşları ve sorunlar (Video sunumlu)  
  Oturum Başkanları  
  Zafer ERGÜL, Fatih AVŞAR  
18:15-18:30 Güvenli Laparoskopik ve Robotik Kolorektal Cerrahi içi hasta hazırlıkları  
  Süleyman DEMİRYAS  
18:30-18:45 Robotik Kanser Cerrahisi  
  Abdulkadir BEDİRLİ  
18:45-19:00 Laparoskopik Kanser Cerrahisi  
  Hakan YANAR  
19:00-19:15 Obes hastalarda laparaskopik kolorektal Cerrahi   
  Eren TAŞKIN  
19:15-19:30     Total Kolektomi Laparoskopik nasıl yapılır?  
  Alper SÖZÜTEK  
19:30-19:45 Tartışma  
19:45-20:15 Açılış konuşması  
  Oturum Başkanları  
  Ömer ALABAZ, Süleyman ÇETİNKÜNAR  
  Tıp ve Hukuk        
  Dilek ÖZCENGİZ  
     
     
09 Ekim 2021 Cumartesi  
09.00-10.00 Panel-4 Kolon hastalıkları   
  Oturum Başkanları  
  Mustafa ŞAHİN, Orhan ALİMOĞLU  
09.00-09:15 Kolonun köşe tümörlerinde hangi operasyonlar  
  Tarık Zafer NURSAL  
09.15-09.30  Herediter Non polipozis Kolorektal Kanserler  
  Emre SİVRİKÖZ  
09.30-09.45      Teşhis ve Tedavide kolonoskopinin yeri (EMR-ESD)  
  Süleyman GÜNAY  
09.45-10.00     Kolorektal Kanser olgularına pre ve postoperatif beslenmenin önemi? Ne zaman başlanmalı, nekadar devam etmeli  
  Mehmet ÖZDOĞAN  
  Tartışma  
10.00-11.00 Panel-5 Rektum Tümörleri  
  Oturum Başkanları  
  Metin ERTEM, Rasim GENÇOSMANOĞLU  
10.00-10.15 Rektumun alt yerleşimli tümörlerinde laparoskopi sorgulanmalı mı? 
Mezorektal rezeksiyon ve distal sınır  güvenliği
 
  Fatih AĞALAR  
10.15-10.30 İntersfinterik rezeksiyon hangi rektum tümörlerinde  
  Cemil ÇALIŞKAN  
10.30.10.45 Bekle gör Yalan mı , Gerçek mi? Sonuçlar ne oldu?  
  Nurkan TÖRER  
10.45-11.00   Mezorektal eksizyon abdominal mi ? Trans anal mı?  TaTME sonuçları  
  Erhun EYÜPOĞLU  
11:00-11:15 Tartışma  
11.15-11.30 ARA  
11.30-12.15 Hemoroidal Hastalıkta Tedavi   
  Oturum Başkanları  
  Emin Uğur ERKOÇAK, Mustafa KALAYCI  
  Medikal tedavi ne zaman      
  Ömer ALABAZ  
  Ameliyat Dışı Yöntemler Ne Kadar Etkili?  
  Korhan TAVİLOĞLU  
12.15-13:00 Panel- 6 Kolorektal Kanserlerde Açık Cerrahiye Alternatif Hangi Cerrahiler ?      
  Oturum Başkanları  
  Levent  AVTAN, Kemal ATAHAN  
  Laparoskopik Cerrahi  
  Fahrettin ACAR  
  Robotik Cerrahi      
  Hasan BEKTAŞ  
  *NOSE yöntemi ile kolorektal rezeksiyon  
  Turgut İPEK  
13:00-13.30 ARA  
13.30-14.30 PANEL-7 Proktoloji-1  
  Oturum Başkanları  
  Mustafa EMİROĞLU, Alper SÖZÜTEK  
13.30-13.45 Hemoridal hastalıkta tedavi yöntemleri, medikal tedavi zamanlaması  
  Murat AKICI  
13.45-14.00         Proktolojide laser kullanımı , hangi hastalıkta etkili  
  Sedat BELLİ  
14.00-14.15 Pilonidal Sinüste en etkin tedavi nedir?  
  Mustafa UĞUR  
14.15-14.30 Olgu üzerinden Tartışma  
  Burak Yavuz  
14:30-14:45 ARA  
14.45 -15.45 PANEL-8 Proktoloji-2  
  Oturum Başkanları  
  Mustafa KORKUT, Mehmet BAYRAK  
14.45-15.00 Anorektal Cerrahide Anal İnkontinans gelişme korkusu ve yapılacak cerrahi   
  Eray KARA  
15:00-15:15 Ofis şartlarında teşhis ve tedavi pratikleri  
  Korhan TAVİLOĞLU  
15.15-15.30 Rektal Prolapsusta cerrahi seçiminde dikkat edilecek noktalar  
  Sezai DEMİRBAŞ  
15.30-15.45 The Surgical Treatment Of Stoma Prolapse with Special Reference to Altemeier's Procedure  
  Orhan Bulut  
15.45-16.00 Tartışma  
16.00-17.00 Panel-9 Proktolojik hastalık cerrahisi sonrası komplikasyonlara yaklaşımlar  
  Oturum Başkanları  
  Sezai DEMİRBAŞ, Murat URKAN  
16.00-16.15 Anal stenoz nedenleri ve yönetimi  
  Alper SÖZÜTEK  
16.15-16.30 Cerrahın Baş belası Perianal Fistül tedavisinde son nokta  
  Alper PARLAKGÜMÜŞ  
16.30-16.45 Postop erken dönemde ağrı ve kanama sorunu  
  Mehmet Fatih YÜZBAŞIOĞLU  
16.45-17.00 Continence Problems After Fistula Surgery  
  Lucia De Oliveira  
17:00-17:15 Tartışma  
17.15-18.15 Proktolojik Hastalıklar: Püf noktaları ve KÖŞE TAŞLARI  
  Oturum Başkanları  
  Yalçın KEKEÇ,Hayrullah DERİCİ  
  Hemoroidektomide erken ve geç komplikasyonlar  
  Pars TUNÇYÜREK  
  Lazer uygulamalarında dikkat edilecekler hususlar  
  Sedat BELLİ  
  Plonidal sinüs tedavisinde lokal uygulama  
  Murat ULUDAĞ  
18:15-18:30  Akılcı İlaç Kullanımı  
  Yüksel ALTINEL   
     
10 EKİM 2021 Pazar  
09.00-12.00 Stoma ve Yara Kursu (Hemşire ve doktor katılımlı) / Convatec Türkiye  
  Oturum Başkanları  
  Mustafa KORKUT , Derya GEZER  
09.00-09.15 Stoma çeşitleri ve endikasyonları  
  Alper PARLAKGÜMÜŞ  
09.15-09.30 Stoma Bakım Serüveni      
  Yasemin AKIL  
09.30-09.45 Komplikayon yönetimi  
  Derya GEZER  
09.45-10.00 Hangi Stomaya hangi ürün?   
  Rabia CİHAN  
10.00-10.15 Stoma kapatılma zamanı ne olmalı  
  İlhan TAŞDÖVEN  
10:15-10:30 ARA  
10.30-11.30 Yara Bakım Kursu - DİTANOVA  
  Oturum Başkanları  
  Tülay BAŞPINAR, Çiğdem BİLDİRİCİ  
10:30-10:45 Yaraya Yaklaşım Nasıl Olmalı?  
  Derya GEZER  
10:45-11:00 Yara Bakım Ürünleri  
  Rabia CİHAN  
11:00-11:15 Olgular Eşliğinde Yara Bakım Deneyimleri  
  Sema İNCE  
11:15-11:30 Tartışma  
11:30-11:45 ARA  
11:45-13:00 Sözel Bildiri Sunumları  
  Oturum Başkanları  
  Fevzi CELAYİR, Sema İNCE  
  S01 - Hemoroid Tedavisinde Infrared Fotokoagülasyon ile Cerrahi Yöntemlerin Karşılaştırılması  
  Abdülkadir BAŞARAN  
  S02 - Açık Karın Ve Enteroatmosferik Fistülün Yönetimi-Olgu Sunumu  
  Engin HATİPOĞLU  
  S03 - Hemoroidin Cerrahi Tedavisinde Milligan-MorganHemoroidektomi Sonuçlarımız  
  Hasan ELKAN  
  S04 - Sakrokoksigeal Teratomlarda Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız, Dört Olgunun Sunumu  
  Serkan ERKAN  
  S05 - Distal Rektum Tümörü Dışı Rektosigmoid Tümör Cerrahisinde Ostomi Tercihimiz: İnce Barsak mı Kolon mu?  
  Tolga KALAYCI  
  S06 - Pilonidal Sinüste Punch Eksizyon Sonrası Kristal Fenol Tedavi Sonuçları  
  Mikail POLAT  
  S07 - Diyabetli Hastada Açık Batın Yarasının İyileşme Süreci  
  Sema İNCE  
  S08 - Kompleks Stoma Olgusu; Yara ve Fistül Yönetimi  
  Tülay BAŞPINAR  
  S09 - Covid Servisinde Yatan Üreostomi Hastasının Parastomal Piyoderma Gangrenozum Mu? İrrittan Dermatit Mi?  
  Yasemin AKIL  
  S10 - Pilodinal Sinüs Tedavisinde Uygulana Kristalize Fenol Uygulaması Sonucu Oluşan Yara  
  Yasemin AKIL  
  S11 - Bilateral Dizaltı Amputasyon Sonrası Güdük Yarası Gelişen Hastada Yardımcı Tedavi Ajanlarının Kullanımı: Olgu Sunumu  
  Yasemin CİHANGİR  
  S12 - Genel Cerrahi Servisinde Takip Edilen Hastanın Basınç Yarası Olgusu  
  Burcu UGÜ  
  S13 - Enterokütan Fistüllü Erişkin Olgu  
  Derya GEZER  
13:00-13:30 ARA  
13:30-15:15 Anorektal Cerrahi Kursu 1     
  Oturum Başkanları  
  Ömer ALABAZ, Eray KARA  
13:30-13:45 Anorektal fizyoloji ve tanı yöntemleri  
  Süleyman DEMİRYAS  
13:45-14:00 Anorektal fizyoloji ve defakasyon patolojilerinin teşhisi;  
  Manometri, USG ne kadar değerli ?  
  Mehmet BEKTAŞ  
14:00:14:15 Hemoroid Cerrahisi Teknikleri: (MILLGAN-MORGAN-PARKS) ve LONGO Yöntemleri  
  Ömer ALABAZ  
14:15-14:30 Perianal Fistül    
  Yüksel ALTINEL  
14:30-14:45 Plonidal sinüs ve hidradenitis süpürativa  
  Fatih ALTINTOPRAK  
14:45-15:00 Ofis şartlarında proktoloji uygulamaları ve sınırlar  
  Fevzi CELAYİR  
15:00-15:15 Tartışma  
15:15-15:30 ARA  
15.30-16.30 Anorektal Cerrahi Kursu 2  
  Oturum Başkanları  
  Eray KARA, Yüksel ALTINEL  
15:30-15:45 Tıkayıcı bağırsak sendromu  
  Sezai DEMİRBAŞ  
15:45-16:00 Rektosel  tamiri -Kadın doğumcu gözüyle  
  Akın SİVASLIOĞLU  
16:00-16:15 Fournier Gangreninde Tedavi  
  Arif USTA  
16:15-16:30 TARTIŞMA  
16.45- KAPANIŞ